Jan 16, 2018

การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究修士課程オリエンテーション

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ได้พูดคุยกับนักศึกษาทุกท่านเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยและปัญหาอุปสรรคที่พบในการค้นคว้าวิจัย

2018年1月14日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本研究修士課程の学生オリエンテーションを行いました。全学生の進捗と研究上の問題点について確認しました。
แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือและบทความของอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษาฯ ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในสังคมไทย

チェンマイ大学人文学部日本研究センター西田昌之副センター長が、タイの日記の歴史についての論稿を発表しましたのでご紹介します。

1. Masayuki NISHIDA. (2018). "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันในสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน" .ใน Yusuke Tanaka ed, การตั้งคำถามต่อสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ผ่านวัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน.Tokyo: Kasama ISBN:4305708884 (หนังสือภาษาญี่ปุ่น)

1.西田昌之 (2018)「近現代タイの日記文化―国民教導としての読ませる日記から民主化の黎明へ—」『日記文化から近代日本を問う: 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』(田中祐介編)笠間書院   2018年1月   ISBN:4862581013 (日本語)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Ozaki Nobuharu / 尾崎昭治氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จากคุณOzaki Nobuharu ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2018年1月3日チェンマイ在住の尾崎昭治氏より日本研究センターに日本関連書籍をご寄贈いただきました。ありがとうございました。

Jan 15, 2018

แนะนำหนังสือและงานวิจัย / 研究および図書紹介

"วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา " ฉบับเดือนธันวาคม 2560 (ISSN2229-1997) Vol.7 No.2 2017
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

・มาซายูกิ นิชิดะและสรัญญา คงจิตต์  หัวข้อ "การสร้างสรรค์รสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว: การโหยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในสึกิชิมะมนจะ โตเกียว"
・เรียวตะ วาคาโซเนะ หัวข้อ "บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄) ในฐานะผู้นำพิธีกรรมในช่วงกลางสมัยเอโดะ: วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び)"

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านงานวิจัยได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง
Website: http://jsat.or.th/jsn-journal/jsn-vol-7-no-2-2017/

2017年12月、タイ国日本研究協会(JSAT)の『JSNJournal』Vol.7 No.2 2017にチェンマイ大学人文学部教員の2本の論稿が掲載されました。

・西田 昌之/サランヤー・コンジット 「The Taste of Unity: Nostalgia and Innovation in Tokyo’s Tsukishima Monja」(英語)
・若曽根了太「Social role of the Toshiyori, enforcers of ceremonies, in the middle Edo period: Analysis of the festival of Ta’asobi」(タイ語)

Website: http://jsat.or.th/jsn-journal/jsn-vol-7-no-2-2017/


ผู้แทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นเนื่องในโอกาศต้อนรับปีใหม่/チェンマイ大学言語研究所が新年のご挨拶に訪問

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้แทนจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมามอบกระเช้าของขวัญให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2018

2018年1月15日にチェンマイ大学言語研究所代表が新年の挨拶に日本研究センターをご訪問されました。ありがとうございました。

Jan 8, 2018

หนังสือแนะนำ/図書紹介

ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือฝึกฝนคำศัพท์และตัวอักษรคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น ให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น

新学期が始まるにあたって、日本語に興味が持っているみなさんに面白い本を紹介しますー!この本はみなさんが良く知っているキャラクターで日本語の漢字や言葉などを学べる本です。

หนังสือ ชื่อ โดราเอมอน สอนคันจิ เล่ม1・2
『ドラえもんが教えくれる漢字』1巻 2巻


เป็นหนังสือที่รวบรวมตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานไว้มากถึง 240 ตัว ผู้อ่านสามารถเรียนรู้วิธีเขียนตามลำดับเส้น คำศัพท์ ประโยคตัวอย่าง พร้อมที่มาของตัวอักษร ซึ่งจะสามาระนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนคันจิระดับต้น

この本では、240字の基本的な漢字が載っています!
そして、漢字の意味を説明するだけではなく、日常生活で正しく使えるように漢字の書き方、単語、文例、語源を紹介しているので、初学者向きです。

โดยในแต่ละบทจะมีการ์ตูนประกอบบท ซึ่งทำให้การอ่านและการฝึกเขียนตัวอักษรคันจิ น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ดังตัวอย่างภาพประกอบในหนังสือดังนี้

各章では、分かりやすくかわいい漫画で説明しているので、あきずに楽しく漢字を習うことができますよ!
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการให้ยืมหนังสือ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการยืม

チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは学生、教員、一般利用者に対して本の貸し出しサービスを行っています。開室時間は月曜日から金曜日の午前8:30から午後16:30までです。詳細は以下をご参照ください。

 (ระเบียบการยืม-คืนClick)

Jan 3, 2018

งานทำบุญภาควิชาและงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の仏事と新年会

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 9.00น. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

2017年12月29日(金)9:00- チェンマイ大学人文学部東洋言語学科で2018年の仏事と新年会が行われました。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในปีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ/ครับ!!
来年もよろしくお願いいたします!!

Dec 29, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) / 国際交流基金より図書寄贈

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาประเทศญี่ปุ่นในแขนงต่างๆ จากเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป โดยมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้(Part 2/2660)

2017年12月29日国際交流基金(ジャパンファウンデーション)より日本研究関連図書の寄贈を受けました。(2017年度分Part2)心より感謝申し上げます。
79.『アートプロジェクト : 芸術と共創する社会』菊地拓児, 長津結一郎編 709.1
80.『直島から瀬戸内国際芸術祭へ : 美術が地域を変えた』 福武總一郎, 北川フラム 706.9
81.『社会の芸術/芸術という社会 : 社会とアートの関係、その再創造に向けて』 北田暁大, 神野真吾, 竹田恵子編 701.3
82.『美術のポリティクス : 「工芸」の成り立ちを焦点として』北澤憲昭 702.16
83.『地域アート : 美学/制度/日本』 藤田直哉編 709.1
84.『「生活工芸」の時代』 三谷龍二, 新潮社編 750
85.『空洞化のウソ: 日本企業の「現地化」戦略』 松島大輔 338.92
86.『詳説日本史研究』 佐藤信 他編 210
87.『詳説日本史史料集』 笹山晴生 他編 375.324
88.『現代歴史学への展望 : 言語論的転回を超えて』長谷川貴彦 201
89.『歴史学入門』 福井憲彦 201
90.『グローバル時代の歴史学』 リン・ハント 201
91.『歴史学と社会理論 第二版』 ピーター・バーク 201
92.『山川詳説日本史図録』 山川出版社 210
93.『フェミニズム小説論 : 女性作家の自分探し』 渡辺和子 930.29
94.『テレビ的教養 : 一億総博知化への系譜』 佐藤卓己 699.21
95.『グローバリゼーションと暴力 : マイノリティーの恐怖』 アパドゥライ, アルジュン 319
96.『異文化間コミュニケーション入門』 西田ひろ子編 361.45
97.『異文化理解とコミュニケーション〈2〉人間と組織』 本名信行 ほか編 361.45
98.『文化コミュニケーション教育 : 他者とのコミュニケーションを考える教育』 青木順子 361.45
99.『アイデンティティと社会意識: 私のなかの社会/社会のなかの私』 矢田部 圭介他 361.4
100.『マレーシア、フィリピン進出日系企業における異文化間コミュニケーション摩擦』 西田ひろ子編 336.49
101.『東南アジアにおける日系企業の現地法人マネジメント : 現地の人材育成と本社のあり方』 寺本義也 ほか 335.5
102.『海外日系企業と人的資源―現地経営と駐在員の生活』 岩内 亮一 336.4
103.『工芸の教育』 大坪圭輔 750.7
104. 現代日本思想大系01 近代思想の萌芽 筑摩書房 121
105. 現代日本思想大系02 福沢諭吉 筑摩書房 121
106. 現代日本思想大系03 民主主義 筑摩書房 121
107. 現代日本思想大系04 ナショナリズム 筑摩書房 121
108. 現代日本思想大系05 内村鑑三 筑摩書房 121
109. 現代日本思想大系06 キリスト教 筑摩書房 121
110. 現代日本思想大系07 仏教 筑摩書房 121
111. 現代日本思想大系08 鈴木大拙 筑摩書房 121
112. 現代日本思想大系09 アジア主義 筑摩書房 121
113. 現代日本思想大系10 権力の思想 筑摩書房 121
114. 現代日本思想大系11 実業の思想 筑摩書房 121
115. 現代日本思想大系12 ジャーナリズムの思想 筑摩書房 121
116. 現代日本思想大系13 文学の思想 筑摩書房 121
117. 現代日本思想大系14 芸術の思想 筑摩書房 121
118. 現代日本思想大系15 社会主義 筑摩書房 121
119. 現代日本思想大系16 アナーキズム 筑摩書房 121
120. 現代日本思想大系17 ヒューマニズム 筑摩書房 121
121. 現代日本思想大系18 自由主義 筑摩書房 121
122. 現代日本思想大系19 河上肇 筑摩書房 121
123. 現代日本思想大系20 マルキシズムⅠ 筑摩書房 121
124. 現代日本思想大系21 マルキシズムⅡ 筑摩書房 121
125. 現代日本思想大系22 西田幾多郎 筑摩書房 121
126. 現代日本思想大系23 田辺元 筑摩書房 121
127. 現代日本思想大系24 哲学思想 筑摩書房 121
128. 現代日本思想大系25 科学の思想Ⅰ 筑摩書房 121
129. 現代日本思想大系26 科学の思想Ⅱ 筑摩書房 121
130. 現代日本思想大系27 歴史の思想 筑摩書房 121
131. 現代日本思想大系28 和辻哲郎 筑摩書房 121
132. 現代日本思想大系29 柳田國男 筑摩書房 121
133. 現代日本思想大系30 民俗の思想 筑摩書房 121
134. 現代日本思想大系31 超国家主義 筑摩書房 121
135. 現代日本思想大系32 反近代の思想 筑摩書房 121
136. 現代日本思想大系33 三木清 筑摩書房 121
137. 現代日本思想大系34 近代主義 筑摩書房 121
138. 現代日本思想大系35 新保守主義 筑摩書房 121

การรับมอบหนังสือบริจาค จากอาจารย์ดุษฎี โตทน / ドゥッサディー・トートン先生より図書寄贈

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ พนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือบริจาค
จากอาจารย์ดุษฎี โตทน อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年12月29日 チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の元常任講師ドゥッサディー・トートン先生より日本研究センターに図書をご寄贈頂きました。センター専門職員スラシー・スムットクップがセンターを代表して受け取りました。
สุรสีห์ สมุทคุปติ์                       ดุษฎี โตทน
スラシー・スムットクップ専門職員 ドゥッサディー・トートン先生  

หนังสือที่ได้รับบริจาค (บางส่วน)
寄贈書籍(一部)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารย์ดุษฎี โตทน มา ณ โอกาสนี้
  โดย จะดำเนินการคัดเลือกหนังสือ และนำไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าใช้บริการที่สนใจ ณ ห้องสมุดศูนย์ฯ ต่อไป 
センター付属図書室へのご理解と本のご寄贈に関して感謝申し上げます。

Dec 27, 2017

Report นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ โดย อาจารย์Kenji NAJIMA / Report 名嶋憲児氏木版画個展開催

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมงานนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ โดย อาจารย์ Kenji NAJIMA ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2560 ณ Art Gallery คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 16.30 น.
Map:Art Gallery คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年12月27日チェンマイ大学芸術学部アートギャラリー(芸術学部校舎一階)で開催されている名嶋憲児氏の木版画個展を鑑賞してきました。2017年12月27-29日の三日間開催されています。どうぞお越しください。
開館:毎日09:00-16:30
Map:チェンマイ大学芸術学部アートギャラリー